Twist It


Is it whether for me to tell
Just exactly how I fell?
Should I bother making sense
When all I seem to hear is noise?
It's just a phase that I'm going through
It'll pass, all things do
Gotta gun at my head
Tell me why I'm not dead
Here it comes again
I feel it coming on
Here it comes again
I feel it stalking me
You really wanna know what I'm thinking? I'm I'm feeling a little unprepared It just hadn't
turned out the way I thought it would Oh, nevermind
I guess I can't explain
I'm losing all my control
I know and I don't know
But it's spiraling, spiraling out of control
Look at me, out of my head
Didn't think it could happen again
Going off, 'til they leave me instead
Now it's gotten out of hand
Here it comes again
I feel it coming on
Here it comes again
I feel it stalking me
Twisted out of control by now I never expe you know I didn't count on this happeneing I
didn't think it could get to this
Gotta gun at my head
Tell me why I'm not dead
It's just a phase I'm going through
It's just a phase I'm going through
Here it comes again
I feel it coming on
Here it comes again
I feel it stalking meCaptcha
Widget
Liedje Eve's Plum Twist It is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Twist Itmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eve's Plum Twist It downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Twist It in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.