a Part Of You


Ich mochte fliechen, geradewegs zu Dir verschmelzen will ich mit Deinem Nichts
Verbrenne mich, reis mich heraus, nimm mir mein Seelenfeuer
Is mein Herz fur meine Ruhe, hinab zieht mich mein Sein
Kein Strang gibt Halt - Erlost und lachelnd gleite ich in Deine WeltCaptcha
Liedje Evereve a Part Of You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied a Part Of Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Evereve a Part Of You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje a Part Of You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.