I Wont Give Up


You know how sometimes you meet somebody
Who changes your life
But then after awhile you forget how you thought
About what changed everything

CHORUS
Tell me whats your reason
You find me in this treason
I didnt think that Id come through
Then I thought that I failed You
I tell You that I still love You
Well I tell You that Im guilty, I messed up
But Youre still the one I love
Please forgive me Jesus
I promise I wont give up

So I know I forgot what it meant just to love
Without caring about my selfish thoughts
I just want to remember what its like to glorify You
And let it go

CHORUSCaptcha
Widget
Liedje Everyday Sunday I Wont Give Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wont Give Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Everyday Sunday I Wont Give Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Wont Give Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.