Beneath the Hills


You can see the sign in the sky, where the eagles fly away
We're lost in the mountains, far away from home
Snow blocked my way, we must turn back now
Listen what the sagas say, through the gates of Erebor

Back to a hole, which the Gods forgot
Back to a neverland, which the Gods forgot

This is our only chance to take us to the exit
This is our only chance to take us to the exit

I will go beneath the hills
I will go when the enemy comes
I will go beneath the hills
I will go when the enemy comes

In the gates of Erebor are so dark, so dark and cold
Take us to the halls of the dwarfs, to the king of the dwarfs
We're the grey company, and the great old wizard
Take us to the lands of the free, yes, the lands of the free

Back to a hole, which the Gods forgot
Back to a neverland, which the Gods forgot

This is our only chance to take us to the exit
This is our only chance to take us to the exit

I will go beneath the hills
I will go when the enemy comes
I will go beneath the hills
I will go when the enemy comes

In the gates of Erebor are so dark, so dark and cold
Take us to the halls of the dwarfs, to the king of the dwarfs
We're the grey company, and the great old wizard
Take us to the lands of the free, yes, the lands of the free

Back to a hole, which the Gods forgot
Back to a neverland, which the Gods forgot

This is our only chance to take us to the exit
This is our only chance to take us to the exit

I will go beneath the hills
I will go when the enemy comes
I will go beneath the hills
I will go when the enemy comesCaptcha
Liedje Excelsis Beneath the Hills is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beneath the Hillsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Excelsis Beneath the Hills downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beneath the Hills in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.