Gwaihir the Name of a BirdThe wind, we have broken him
We're lost in this time
Ride with the clouds and take us away
The wind, we have broken him
We're lost in this time
Ride with the clouds and take us away

This is the name of a great old eagle
We're the servants of a godly bird
This is the name of a great old eagle
We're the servants of a godly bird

And I want to ride on your back, away
Far away where the sun will shine
And I want to ride on your back, away
Far away where the sun will shine

So I, I close my eyes, open my mind
And fly away out here
So I, I close my eyes, open my mind
And fly away out here

Gwaihir, the name of this bird
Show me the way, I want to carry on
Gwaihir, the name of this bird
Show me the way, I want to carry on

Clouds, rain and water will never stop me, now
We must fly over fear and leafy crowns
Clouds, rain and water will never stop me, now
We must fly over fear and leafy crowns

This is the name of a great old eagle
We're the servants of a godly bird
This is the name of a great old eagle
We're the servants of a godly bird

And I want to ride on your back, away
Far away where the sun will shine
And I want to ride on your back, away
Far away where the sun will shine

So I, I close my eyes, open my mind
And fly away out here
So I, I close my eyes, open my mind
And fly away out here

Gwaihir, the name of this bird
Show me the way, I want to carry on
Gwaihir, the name of this bird
Show me the way, I want to carry on

And I want to ride on your back, away
Far away where the sun will shine
And I want to ride on your back, away
Far away where the sun will shine

So I, I close my eyes, open my mind
And fly away out here
So I, I close my eyes, open my mind
And fly away out here

Gwaihir, the name of this bird
Show me the way, I want to carry on
Gwaihir, the name of this bird
Show me the way, I want to carry onCaptcha
Widget
Liedje Excelsis Gwaihir the Name of a Bird is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gwaihir the Name of a Birdmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Excelsis Gwaihir the Name of a Bird downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gwaihir the Name of a Bird in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.