A Mortal In Black


From a dark part of the land
Hear the soldiers ride
See the red blood in the sand
Laughter of their pride
Incredible tales of the warning
That is what they pray
You can not escape their calling
So listen what they say
The power from their might
Is the fear from their cries
The fallen whom they fight
Are the victims of their lies
Shadows from behind
They rise from an awful death
Glory in their veins rise
Get the crawling king's head
Sinful minds in disguise
Let the fog roll
Bestial dimensions in the air lies
Coming for the goat
A mortal in black
A mortal in black
A mortal in black
A mortal in black
Be sure, it is on their way
To the core they rot
It is our fucking endless day
Find illusion by god
A mortal in black
A mortal in black
A mortal in black
A mortal in blackCaptcha
Liedje Exumer A Mortal In Black is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Mortal In Blackmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Exumer A Mortal In Black downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Mortal In Black in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.