Boottee


Check it out, here we go

(Fabolous)

Yeah, come on
Roll ghetto

(Benzino)

Aiyyo my party people dance to this (Boottee, boottee)

(Fabolous)

Yeah, uh, come on

(Benzino)

Party people dance to this (Feel me, feel me)

(Fabolous)

Uh, uh, uh

(Benzino)

Party people dance to this (Boottee, boottee)

(Fabolous)

Yeah, Fabolous

(Benzino)

Party people dance to this (Feel me, feel me)

(Fabolous)

Yeah, Benizno

(Benzino)

Party people dance to this (Boottee, boottee)

(Fabolous)

Yeah, G-Dep

(Benzino)

Party people dance to this (Feel me, feel me)

(Fabolous)

Uh, Brooklyn

(Benzino)

Party people dance to this (Boottee, boottee)

(Fabolous)

Come on, come on, yeah, big town

[Verse 1: Fabolous]
I bet cutie wanna freak
Don't matter if she on covers of Maxim or Jet "Beauty of the Week"
Give 'em wet cooties when I speak
I usually flash thousands worth of invisbly set jew-ies on a freak
It's likely I'm a take boo in the cut
Take her back to Spike LeeCaptcha
Widget
Liedje Fabolous Boottee is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bootteemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fabolous Boottee downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Boottee in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.