Blind Faith


deep inside I've been force-fed lies
and only lead astray
I've been nailed to the wheel
and left behind and only cast away

now you can never break me
never take me
the lines that crack my face are real blind

blind my obsession drifts away
my obsession is my blind faith
my obsession drifts away
it is only my blind faith

abuse is the name of the ghost I ride
and I'm battered and not broke in
I've survived it all and never crawled
to rise back up in the end

now you can never break me
never take me
the lines that crack my face are real blind

blind my obsession drifts away
my obsession is my blind faith
my obsession drifts away
it is only my blind faithCaptcha
Widget
Liedje Face of Anger Blind Faith is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blind Faithmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Face of Anger Blind Faith downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blind Faith in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.