Concrete Hammerhead


you've stumbled in now fortified
now taste the hate where worlds collide
breathing in your life subsides
knowing that your hands are tied rage

concrete hammerhead
lord of all that makes you dead
king of kings and all is said
concrete hammerhead
reaching for the sky again
reaching for the sky again
concrete hammerhead
concrete hammerhead

you are the one that feeds the need
sucked down by addiction's seed
watch you as you slip away
down into the serpent's ways rage

concrete hammerhead
lord of all that makes you dead
king of kings and all is said
concrete hammerhead
reaching for the sky again
reaching for the sky again
concrete hammerhead
concrete hammerhead

burn me - lord of all that makes you dead
burn me - lord of all that makes you dead
burn me - lord of all that makes you dead
concrete hammerhead

I am the one that makes the lawCaptcha
Widget
Liedje Face of Anger Concrete Hammerhead is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Concrete Hammerheadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Face of Anger Concrete Hammerhead downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Concrete Hammerhead in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.