Songtekst van Face To Face: The Devil You Know ( God Is A Man )

The Devil You Know ( God Is A Man )


It's all right
Everything is fine
You live the perfect life
Never one immoral thought inside your mind

What they say
Does it make you feel ashamed?
Isn't everyone the same?
Does it matter that it wasn't your idea
God is a man
You know for certain
The knowledge in and of itself
Is more than we deserve

So you've tried
And you've made up your mind
Something's still not right
The devil you don't know is still outsideCaptcha
Liedje Face To Face The Devil You Know ( God Is A Man ) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Devil You Know ( God Is A Man )mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Face To Face The Devil You Know ( God Is A Man ) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Devil You Know ( God Is A Man ) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.