Bed Of Roaches


Night,
Another night of the damned,
Standing at the border to insanity land

Dance of the dead in the midnight hour,
Touching your cold lips,
Shivering of lust

Apathetic you stare,
Into my infected soul,
I close my eyes,
Dream away,
As I lose control

And now your mine forever,
Forever you are mine,
Now your mine forever

Until the end,
Until the end of time

The love that you denied,
Was the reason why you died

The love that you denied,
Is the reason why, Why I die

You're lying dead on your bed of roaches,
Dead, Dead in everlasting sleep

You're lying dead on your bed of roaches,
Dead, Dead only mine to keepCaptcha
Widget
Liedje Facedown Bed Of Roaches is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bed Of Roachesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Facedown Bed Of Roaches downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bed Of Roaches in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.