Gillis Mountain


I took a trip up Gillis Mountain
On a sunny summer day
There were ruts in the road,
And the 4 wheel drive
Spun its wheels in the rocks and the clay
Yes it spun its wheels in the rocks and the clay

On our way up Gillis Mountain
On that sunny summer day
There were spruce trees growing on the fields
Where'r forefathers once made hay,
Where our forefathers once made hay,
And Oh Ooh Ooh, Gillis Mountain
Oh Ooh Ooh, Where'r forefathers once made hay

The Gillis's lived on the mountain
For about a hundred years
Where we picked berries, they cleared land
Spent their blood and sweat and tears
They spent their blood and sweat and tears
And Oh Ooh Ooh, Gillis Mountain
Oh Ooh Ooh, Spent their blood and sweat and tears

When we arrived on Gillis Mountain
You could see for miles in the light
The whitecaps on the sea of blue
Sparkled like diamonds in the night
They sparkled like diamonds in the night
And Oh Ooh Ooh, Gillis Mountain
Oh Ooh Ooh, Sparkled like diamonds in the night

And Oh Ooh Ooh, Gillis Mountain
Oh Ooh Ooh, sparkled like diamonds in the nightCaptcha
Widget
Liedje Family Rankin Gillis Mountain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gillis Mountainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Family Rankin Gillis Mountain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gillis Mountain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.