Julianna


The promises you break
the dirty bed you make
and all your little tricks that are keeping me awake

Julianna Julianna
I am almost over you again

You come you go I'm dirty again
I don't know why, I don't know
if all the stupid sentimental things I said
Meant anything at all

The promises you break
the dirty bed you make
and all your little tricks that are keeping me awake

Julianna Julianna
I am almost on the mend
I am almost over you again

Well, I'm the joke no-one gets
But you've always been
my best regret so which way are you gonna go
Which way are you gonna
Go ahead and laugh at me again
All my friends do anyway

The promises you break
the dirty bed you make
and all your little tricks that are keeping me awake

Julianna Julianna
I am almost on the mend
I am almost over you

Again you won't confide
as I lay by your waist-side
because I know you
I know tomorrow, you're ditching mefor her

You're gonna slip up
I'm gonna slip in
and I'm gonna turn all your gears all around
because I was the one
I am the one
Julianna I'll be the one

The promises you break
the dirty bed you make
and all your little tricks that are keeping me awake

Julianna Julianna
I am almost on the mend
I am almost over you

Julianna
I am not quite over you again
Julianna JuliannaCaptcha
Widget
Liedje Far Too Jones Julianna is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Juliannamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Far Too Jones Julianna downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Julianna in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.