Listen


I'm hanging at the circle k
and I'm watching all the hip kids
Tripping on the car wash
and flipping me off today
"Hey man don't you want to see something new today?"
Hey wait now

As for money ten's for show
Add a twenty she might go down 'cause it keeps her in cool clothes
She hates to sleep alone
So she promises she could do something new just for me
Hey wait now

What's this I'm feeling
What's this, this new, inconvenience
Always I'm in, a little deeper
I should know better
But I never really listen to me

Well I suppose
that's just the way it goes
And it's over now but I found out
Whatever doesn't kill you
only makes you wish it did
So leave me alone
Cause I can't take this anymore
Hey wait now

I know I never really listen to me
I know I never really listen to me
What's this I'm feelingCaptcha
Widget
Liedje Far Too Jones Listen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Listenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Far Too Jones Listen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Listen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.