Heinous Chicks


If there was a girl tonight, a hot chick I don't know
Decides to come and see our corny show
And moves to the front with no panties on
And I get hard and lower my guitar

And I'd go get her
We'd leave together
I'd get under that sweater tonight
My dream couldn't be wetter
It was real I'd tell her
I should've known better tonight, tonight

Heinous chicks come a dime a dozen
And girls that rock are one in a million
It seems like I just can't get no good lovin'
So maybe I should just keep dreamin'

And at the bar a girl, she wants me I just know
And she's the type that turns down guys and so
She sits down and crosses her legs slow
She turns around to see my full on bone

And I'd go get her
We'd leave together
I'd get under that sweater tonight
My dream couldn't be wetter
It was real I'd tell her
I should've known better tonight, tonight

Heinous chicks come a dime a dozen
And girls that rock are one in a million
It seems like I just can't get no good lovin'
So maybe we should just be fuh-riends, fuh-riendsCaptcha
Widget
Liedje Feable Weiner Heinous Chicks is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heinous Chicksmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Feable Weiner Heinous Chicks downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heinous Chicks in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.