Songtekst van Fear Before The March Of Flames: 237

237


As it pours, down the wall
Now it comes, through the hall
Everyone is, brilliantly shining
Everything is, shining bright
It gets worse, through winter
Don't make a sound, the end is here
When it floods, bail like hell
Don't make a sound, the end is here
I must be losing my mind
Let it shine, let it shine this is me this is me now i'm home
This is me, now i'm home
I must be losing my mind
I'd sell my god damn soul for this to last forever
I'd sell my god damn soul for this to last, i'm homeCaptcha
Widget
Liedje Fear Before The March Of Flames 237 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 237mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fear Before The March Of Flames 237 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 237 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.