Songtekst van Fear Before The March Of Flames: Absolute Future

Absolute Future


Everything will not be made right
Everything will not be made right

It's childish I know,
Pretend the world is listening
Ignore the sound for now
I just heard God give in

There's much to be left over
When we're swallowed by the end
The cockroaches and Darwin
Had a dealCaptcha
Liedje Fear Before The March Of Flames Absolute Future is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Absolute Futuremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fear Before The March Of Flames Absolute Future downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Absolute Future in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.