Songtekst van Fear Before The March Of Flames: On the Bright Side, She Could Choke

On the Bright Side, She Could Choke


as he's dying in his dreams
i hope you're choking in your sleep
try and breath
justice push this pillow down
just try and breath
try and breath

my sweet
i wish you the best and you'll sleep
dragging it back into my dreams
(you did this all to yourself)

you left him sweating summer nights facedown
foreplay with the streets
the salt to garnish his wounds
and you just danced your way home
paint your walls with his insides and hang his life above your bed
paint your walls with his insides
try and sleep now

as he's dying in his dreams
i hope you're choking in your sleep
try and breath
justice push this pillow down
just try and breath
try and breath

my sweet
i wish you the best and
you'll sleep
dragging it back into my dreams
(Lay your head down try and rest)

i bet you love this
now peel his skin dear, peel back his skin
and he'll just smile
but he's only smiling to deny the pain
i bet you love this
i bet you

one last breath
i'll watch you, i'll watch you breathe your last
one last breath
i wont even close my eyesCaptcha
Liedje Fear Before The March Of Flames On the Bright Side, She Could Choke is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied On the Bright Side, She Could Chokemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fear Before The March Of Flames On the Bright Side, She Could Choke downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje On the Bright Side, She Could Choke in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.