Songtekst van Fear Before The March Of Flames: Should Have Stayed In The Shallows

Should Have Stayed In The Shallows


The party hasn't started till there's spike in the punch
Ladies and gentlemen, boys and girls
The party hasn't started till there's spike in the punch
Ladies and gentlemen, boys and girls

More ups and downs than a trampoline
Lets do coke like we're vacuums
And dance our troubles away
Before we drive our cars off bridges

Ladies and gentlemen, boys and girls
Ladies and gentlemen, boys and girls

Lets
Pry
Her
Ribs open,

And
Bathe
In
Her chest

I'm the life of the party until I sober up
Oh, yeah Oh, yeah
I'm the life of the party until I sober up
Ladies and gentlemen, boys and girls

And when they find her on the shore they'll say,
And when they find her on the shore they'll say,
And when they find her on the shore they'll say,
And when they find her ON THE SHORE

The shark that got her was an efficient killer"
The shark that got her was an efficient killer”
The shark that got her was an efficient killer”
The shark that got her was an efficient killer”

Some things, some things, some things are better left unsaid
Some things, some things, some things are better left unsaid
Some things, some things, some things are better left unsaid
Some things, some things, some things are better left unsaid

The party hasn't started till there's spike in the punch
Ladies and gentlemen, boys and girls
I'm the life of the party until I sober up
Ladies and gentlemen, boys and girlsCaptcha
Liedje Fear Before The March Of Flames Should Have Stayed In The Shallows is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Should Have Stayed In The Shallowsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fear Before The March Of Flames Should Have Stayed In The Shallows downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Should Have Stayed In The Shallows in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.