Goodnite


I can keep to myself
if you keep to yours
With a kiss goodnite
You close the door

Grab your things, because it's time to go
We're running late because of the snow
Give me that look that tells me everything
Just by looking in your eyes

Gears shift
To take me away
From the only place I want to be
Break this rearview
There's no turning back tonightCaptcha
Widget
Liedje Feeling Left Out Goodnite is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Goodnitemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Feeling Left Out Goodnite downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Goodnite in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.