Human Crate


(Rob Halford/Brian Tilse)
Verse :
There?s a man without a home,
With a girl who has no name
They?re the face in every town,
Underneath we?re all the same
Chorus :
Wonder,
She has come and gone
He is always moving on
Verse :
When the man felt down and low,
the girl was by his side
And they walked a broken road,
With a hope that never died
Chorus :
Wonder,
She has come and gone
He is always moving on
Verse :
If the man should find a home,
Then the girl would take his name
But they need their open road,
For their journey is the same
Chorus :
Wonder,
She has come and gone
He is always moving onCaptcha
Liedje Fight Human Crate is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Human Cratemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fight Human Crate downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Human Crate in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.