Songtekst van Fight: Immortal Sin (Tolerance Mix)

Immortal Sin (Tolerance Mix)


Torn by the wrath that burns like a buried flame
Crossed in the heart from this voice that's a nagging pain
Snared to the book of God with a twisted fear
Help me from being damned by a righteous spear

It's immortal sin
It's immortal sin
It's immortal sin

Chained with a crooked stare that conceals a lie
Choked on a love that's judged from an evil eye
Lost in a world of hurt through a sense of doubt
Take all the numbing grief let the poison out

It's immortal sin
It's immortal sin
It's immortal sin

It's immortal sin
It's immortal sin
It's immortal sin

Torn by the wrath that burns like a buried flame

It's immortal sin
It's immortal sin
It's immortal sinCaptcha
Liedje Fight Immortal Sin (Tolerance Mix) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Immortal Sin (Tolerance Mix)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fight Immortal Sin (Tolerance Mix) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Immortal Sin (Tolerance Mix) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.