Into The Pit


[Halford]

Bear witness to treason
Abeyance they cower
Compulsion of liars
Addicted to power

Into the pit
Into the pit

Conspiring for sation
Malfeasance on high
Obstruction of duty
Disorder will rise

Into the pit
Into the pit

Possession by force
Reprisal to task
Defenceless no longer
Expulsion by mass

Into the pit
Into the pit
Into the pit
Into the pitCaptcha
Liedje Fight Into The Pit is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Into The Pitmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fight Into The Pit downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Into The Pit in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.