Kill It


[Halford]

Trangress your fake religion
Sick ideology
Debased TV communion
Apology?

Contempious self indulgence
Outsides a living hell
Excessive words can't enter
This padded cell

Kill it, kill it, kill it
Kill it, kill it, kill it

Infernal thoughts invading
My inhumanity
Provoked by godly judgement
Wait till I'm free

Assult the shinning icon
My temples severd head
The lambs satanic beating
Incestious bred

Kill it, kill it, kill it
Kill it, kill it, kill it

Our father screams in heaven
Wounded and wire tied
Imploring for extinction
We're crucified

Accused by burning angels
Unconcious in a cage
I eat the holy bible
I am the plague

Kill it, kill it, kill it
Kill it, kill it, kill it
Kill it
Kill it
Kill itCaptcha
Widget
Liedje Fight Kill It is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Kill Itmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fight Kill It downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Kill It in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.