Little Crazy (Live)


[Halford/Downing/Tipton]

It's allright, it's allright, it's allright
I'm just a little crazy

It's allright, it's allright, it's allright
I'm just a little crazy

Under my skin and into my bones
I feel insanity begin to make its home
Into my vision and through my mouth
Somebody's working me to get me all strung out

It's allright, it's allright, it's allright
I'm just a little crazy

It's allright, it's allright, it's allright
I'm just a little crazy

There goes my reason
Where's all my hope
I'm just a puppet pulled by stings to make me cope

I'm seeing nothing
What's all this noise
Could someone give me something
Just to get me through this boy

It's allright, it's allright, it's allright
I'm just a little crazy

It's allright, it's allright, it's allright
I'm just a little crazy

Under my skin and into my bones
I feel insanity begin to make its home
Into my vision and through my mouth
Somebody's working me to get me all strung out

It's allright, it's allright, it's allright
I'm just a little crazy

It's allright, it's allright, it's allright
I'm just a little crazyCaptcha
Liedje Fight Little Crazy (Live) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Little Crazy (Live)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fight Little Crazy (Live) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Little Crazy (Live) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.