Little Crazy


It's all right, It's all right
It's all right I'm just a little crazy
It's all right, It's all right
It's all right I'm just a little crazy
Under my skin, and into my bones
I'm feeling sanity begin to make it's home
Into my vision and through my mouth
Somebody's working me to get me all strung out
It's all right, It's all right
It's all right I'm just a little crazy
It's all right, It's all right
It's all right I'm just a little crazy
There goes my reason
Where's all my hope?
I'm just a puppet with my strings to make me cope
I'm seeing nothing
What's all this noise?
Will someone get me something just to get me through this poise?
It's all right, It's all right It's all right I'm just a little crazy
It's all right, It's all right It's all right I'm just a little crazy
Under my skin and into my bones
I'm feeling sanity begin to make it's home
Into my vision and through my mouth
Somebody's working me to get me all strung outI say it's,
It's all right, It's all right It's all right I'm just a little crazy
It's all right, It's all right It's all right I'm just a little crazy
Just a little crazyCaptcha
Liedje Fight Little Crazy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Little Crazymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fight Little Crazy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Little Crazy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.