Songtekst van Final Fantasy Series: Liberi Fatali (Translation)

Liberi Fatali (Translation)


Fithos Lusec Wecos Vinosec (succesion of witches)
Fithos Lusec Wecos Vinosec (succesion of witches)
Fithos Lusec Wecos Vinosec (succesion of witches)
Wake from your sleep, my children

Your childhood years are gone
Wake from your sleep, Children of Fate
Your rest is gone

Arise
Search
Come to the true garden
The garden of spring's truth

With fiery truth,
Burn the evils of this world
With fiery truth,
Light the darkness of the world

Farewell, children
The day has died

Fithos Lusec Wecos Vinosec (succesion of witches)
Fithos Lusec Wecos Vinosec (succesion of witches)
Fithos Lusec Wecos Vinosec (succesion of witches)
Fithos Lusec Wecos Vinosec (succesion of witches)Captcha
Liedje Final Fantasy Series Liberi Fatali (Translation) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Liberi Fatali (Translation)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Final Fantasy Series Liberi Fatali (Translation) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Liberi Fatali (Translation) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.