Cruise Missiles


We share a common destination
Each person Has their time to die
But men are speeding up our journey
By seeing what they can destroy with their
Cruise missiles (We're living near those)
Cruise missiles (We're looking for those)
Cruise missiles (They're not five years away)
They're building shelters for the privileged
There won't be room for you and me
So read your pamphlets of precautions
They'll make you laugh until you see that those
Cruise missiles (We're living near those)
Cruise missiles (We're sitting on those)
Cruise missiles (They're not five years away)
They claim the ultimate solution
To all the problems that we face
It's pointing rockets at the Russians
And hope they don't end up in Greece All those
Cruise missiles (We're looking for those)
Cruise missiles (We're standing near those)
Cruise missiles (They're not 5 miles away)
They're not 5 years away
They're not 5 miles away
They're not 5 miles awayCaptcha
Widget
Liedje Fischer-z Cruise Missiles is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cruise Missilesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fischer-z Cruise Missiles downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cruise Missiles in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.