Going Deaf For A Living


No one's young push me on much further beyond
where I want to go
My foolish error was too care too much,
I've got to keep my head down
I've reached my limit and I'm way past, way past going back
So why don't you leave it out?
Going deaf for a living Going deaf for a living
Going deaf for a living Going deaf for a living

You don't know you're hurting me when all that I need is your help
You don't know how you make me cry or stop to ask the reason why I'm much
too proud to shave my heart around with the likes of you when you stab me
with your eyes
Much too proud to share my heart around with the likes of you when you stab me
with your eyes

heart heart heart
My turned round My turned round My

going deaf for a livinggoing deaf for a living







Captcha
Liedje Fischer-z Going Deaf For A Living is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Going Deaf For A Livingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fischer-z Going Deaf For A Living downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Going Deaf For A Living in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.