New Boyfriend


I grew my hair and i felt better
I went and bought a cardigan sweater
I tried some smack it made me sick
Now my stomach is a-ci-dic

I thought, "for sure she's an addict"
She found me vaguely attractive
Down at the beach where i met her
She picked my nose, I felt better

I'd eat dog shit to make me hurl
I'd even dress up like a girl
Your band will make us all the loot
We'll name our first born after fruitCaptcha
Liedje Flashlight Brown New Boyfriend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied New Boyfriendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Flashlight Brown New Boyfriend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje New Boyfriend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.