Songtekst van Flatlanders: I Thought the Wreck Was Over

I Thought the Wreck Was Over


I thought the wreck was over
I thought the fire was out
I thought the storm had passed
and I was safe at last
I thought thw wreck was over
but here she comes again

Livin' with her liked t'killed me
Living without her might as well
At first I thought I'd died and gone to heaven
In fact I had lived and gone to hell

I thought the wreck was over
I thought the fire was out
I thought the storm had passed
and I was safe at last
I thought thw wreck was over
but here she comes again

They'll tell you to expect the unexpected
But nobody ever tells you where it's hid
I can't tell you how many times she left me
I lost count the very first time that she did

I thought I was movin' fast and gettin' stronger
I thought the coast was clearer
'Till I looked into the mirror
And saw a set of skid marks gettin' longer

I thought the wreck was over
I thought the fire was out
I thought the storm had passed
and I was safe at last
I thought thw wreck was over
but here she comes againCaptcha
Liedje Flatlanders I Thought the Wreck Was Over is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Thought the Wreck Was Overmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Flatlanders I Thought the Wreck Was Over downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Thought the Wreck Was Over in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.