Songtekst van Flatlanders: Wavin' My Heart Goodbye

Wavin' My Heart Goodbye


Standing in the station I got no destination
Im waving my heart goodbye
Im walkin in the crowd and Im talkin out loud
Im telling myself don't cry
And Lord I'd rather not
Forget what I forgot
But I guess Im gonna have to try

Standing in the station I got no reservation
Im waving my heart goodbye
I know it's not to blame but it's leavin just the same
And nobody ever asked it why
Standing in the rain
Wonderin if the train
Will stop before the tears will dry

Standing in the station it's a sad situation
Im waving my heart goodbye
Its movin down the track and it aint lookin back
And Im feeling like I could die
A train is made to roam
Like a heart without a home
And Im thinkin maybe so was I

I wonder will tomorrow come to hide the sorrow Will the sun forsake the sky?
And Lord I'd rather not forget what I forgot but I guess Im gonna have to try
Standing in the station I got no destination Im waving my heart goodbye
Standing in the station Im waving my heart goodbyeCaptcha
Liedje Flatlanders Wavin' My Heart Goodbye is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wavin' My Heart Goodbyemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Flatlanders Wavin' My Heart Goodbye downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wavin' My Heart Goodbye in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.