Songtekst van Flatlanders: Yesterday Was Judgment Day

Yesterday Was Judgment Day


Yesterday was judgment day howd you do
How did you do ?
Were you runnin from tomorrow when the past caught up with you?

Did you lay down in heaven ,
Did you Wake up in hell?
I bet you never guessed that it would be so hard to tell

Yesterday was judgment day whod you see,
Who did you see?
Were the multitudes surrounding you singin in harmony?

Did you see familiar faces or were they
all unknown?
Did you get the feelin you were all all all all alone?

Dust clouds (Rollin, rollin on a lost horizon)
White doves searchin for each other (searching in the circles of the wind)
Did you hear the riddle of a road without a middle or an end?

Yesterday was judgment day howd you fare
How did you fare?
Were you welcomed in with open arms? Did anybody even care?
Did you cling to the crossroads, tho skies were blue and clear?
Yesterday was judgment day, where will we go from here?

Did you hear the riddle of a road without a middle or an end?Captcha
Liedje Flatlanders Yesterday Was Judgment Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Yesterday Was Judgment Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Flatlanders Yesterday Was Judgment Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Yesterday Was Judgment Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.