Songtekst van Flatt and Scruggs: Come Back Darling

Come Back Darling


Tonight as I sit by my window
I'm reading your letter so true
I'm hoping to find it in your letter
Where you say I'll come back to you

Oh come back to me little darlin'
I miss you each day and each night
Oh come back to me little darlin'
Don't leave me alone all my life

I know I can never be happy
No matter whatever I do
I know it's harsh and lonely without you
Oh won"t you come back and be true

Oh what will I do without you
My life is so lonely and blue
No matter what happens my darlin'
I just can't forget loving youCaptcha
Liedje Flatt and Scruggs Come Back Darling is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come Back Darlingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Flatt and Scruggs Come Back Darling downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come Back Darling in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.