Imagination


[Intro:]

Music
There are so many things we can do
You can taste you can touch you can make moves
Just use your imagination
You are creation

[Hook:]

There are so many things that we can do
Use your imagination
You can taste, you can touch, you can make moves
Use your imagination
Use your imagination

[Verse 1:]

Close your eyes
Let your expectations fade
I'm your favorite memory
Remember me
Never again have you felt this way
Lets improvise
If you know how baby
I can be your everything

[B-sec:]

If you can't recall,
I can show you who you are
I see who you are
I see you
I see your empire
I see your so much higher
It's time to grow baby
Use your imagination

[Hook:]

[Verse 2:]

Open your mind,
Let your knowingness free
I'm your favorite melody
Listen to me
Inside me is the universe
Lets explore
Searching for evidence,
Of a higher life force

[B-sec:]

If you can't recall,
I can show you who you are
I see who you are
I see you
So let me nurture your reality
It's time grow baby
Use your imagination

[Hook:]

[Bridge:]

It's all perception my love
All is how we read it
We are more than we think
Do you see?
I am of the All,
And the All is of me
Imagine that,
Now Be
Be

[Outro:]
Use your imagination [repeat]Captcha
Widget
Liedje Floetry Imagination is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Imaginationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Floetry Imagination downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Imagination in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.