Pony


Look so cool,
You ride upon your pony
Going up and down my street all day.
Going down my street all day.

All the time
We see one another
Never conversing
What do we have to say
Going down my street all day

One day we'll ride into each other
Go into each other
Fall into each other
I just don't understand
Who dealt me my hand

I feel like the trees they are laughing
If they're so smart
Why don't they run away
Why don't they run away

Here you come again
You must be thirsty
Mid desert in the center of the day
Mid (in?) center of the day

One day we'll ride into each other
Go into each other
Fall into each other
I just don't understand
Who dealt me my hand

One day we'll go back in
To put another
But you never will discover
How i feel
About you
You won't ever

Yea, yea, yea!!

One day we'll ride into each other
Go into each other
Fall into each other
I just don't understand
Who dealt me my hand

One day we'll ride into each other
Go into each other
Fall into each other
I just don't understand
Who dealt me my handCaptcha
Widget
Liedje Flying Blind Pony is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ponymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Flying Blind Pony downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pony in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.