Back In France


There you go
And here I'll stay
If only I
Could be that way

Back in France
You will dance
With local boys
In real cafes

I know the States
Are just too phony
For you to stay

There you go
And here I'll stay
Your like the planes
You go awayCaptcha
Widget
Liedje For Stars Back In France is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back In Francemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje For Stars Back In France downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back In France in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.