Beautifully


We spend our childhood nights
In the warm suburban lights
All the surfers and the punks
They all scared me

And we hopped the Mission walls
And we'd run through longest halls
To courtyard where the girl
Gave hands to me

And the memories that I have
Of my beautifully fucked-up Dad
Are the strangest memories
That I have

He broke my Mom's heart
And he tore us all apart
But the magic in his smile
Brought him back to me

And the memories that I have
Of my beautifully messed-up Dad
Are the strangest memories
That I haveCaptcha
Widget
Liedje For Stars Beautifully is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beautifullymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje For Stars Beautifully downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beautifully in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.