Only Star


You are the only star
You are the place that spaceships only dream of
You are the place that people say they've been
But I don't know
I've never seen one
Sometimes I want to be one
I'll travel far for you

You are the only storm
You are the one who makes it all so hard
You are the one who makes it seem so green
And I don't know
If I can get through
I always want to see you
You make things good for me

You are the only star
You are the place that spaceships only dream of
You are the place that people say they've been
But I don't know
I've never seen one
I often I want to be one
I'll go so far for youCaptcha
Widget
Liedje For Stars Only Star is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Only Starmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje For Stars Only Star downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Only Star in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.