Analyze


Almost 10 years gone by
Where did we go wrong
Wishes made on distant stars
Oh God it's been so long

I don't need you she cried
Or often said she tried
Holding out her hands
In front of her tonight

I never thought I'd be that far behind
I never thought that you could be so blind

CHORUS:
And you'll always be the same
I guess some things will never change
Time still remains for you to analyze

Misunderstanding, standing here tonight
It's not the kind you like to be looking in the eye
I can't be afraid to cry, I can't be afraid to try
I can't keep holding out when he's still alive

I never thought I'd be that far behind
I never thought that you could be so blind

CHORUS:

When tomorrow sees today
And every hour washed away
You know you're just another diamond in disguise

And you'll always be the same
I guess some things will never change
Time still remains for you to analyzeCaptcha
Widget
Liedje Forever Moon Analyze is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Analyzemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Forever Moon Analyze downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Analyze in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.