Darts Of Pleasure


You are the latest contender
You are the one to remember
You are the villain who sends her
Light or dark, fantastic passion
I know that you will surrender
I know that you will surrender
I want this fantastic passion
We'll have fantastic passion

You can feel my lips undress your eyes
Undress your eyes, undress your eyes
Words of love and words of leisure
Words of poisoned darts of pleasure
Died and so you died

You are the latest adventure
You're an emotion avenger
You are the devil that sells her
Light or dark, fantastic passion

I know that you will surrender
I know that you will surrender
I want this fantastic passion
We'll have fantastic passion

You can feel my lips undress your eyes
Undress your eyes, undress your eyes
Skin can feel my lips they tingle - tense anticipation
This one is an easy one, feel the word and melt upon it
Words of love and words of leisure
Words of poisoned darts of pleasure
Died and so you died

[German]

Ich heisse Superphantastisch!
Ich trinke Schampus und Lachsfisch!
Ich heisse Su-per-phan-tas-tisch!Captcha
Liedje Franz Ferdinand Darts Of Pleasure is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Darts Of Pleasuremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Franz Ferdinand Darts Of Pleasure downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Darts Of Pleasure in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.