Get AwayGet away from me
You don't have to stay so long at all
Get away from me
I keep crying your name, cut off from me
Get away from me
Your skin and bone, believe me, leave me
Get away from me
She doesn't stumble, she falls right off her feet

You think i'm a doll
When you scribble on my face
You try to poke my eyes out
Pursued as a god
Hard to replace
As you cry your evil eyes out
You twist your pretty face
As you cry your evil eyes out
You cry; yes, you cry
As you cry your evil eyes out

Get away from me
I can't feel her loose hand on my face
Get away from me
I been at it since I don't know when, I say
Get away from me
To be, how to lose
Get away from me
I see your red hue get away from meCaptcha
Widget
Liedje Franz Ferdinand Get Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Franz Ferdinand Get Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.