Get Up And Use MeUse me!

They take my voice and they feed my eyes
All I read is a bed of lies
I know the truth of the idiot youth
Is nothing than a guise

And who's scared?
Not me

So g-g-g-g-get up and use me

The universe, white from a bed
And don't you know he is already dead

So g-g-g-g-get up and use me

Tell me I have everything to live for
It means nothing to me
And from what I can see
And I'm blind

So g-g-g-g-get up and use me

The dumbing down of lies
The dumbing down of a bed of lies
So tell me, tell me, tell me, tell me
To get up and use meCaptcha
Widget
Liedje Franz Ferdinand Get Up And Use Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get Up And Use Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Franz Ferdinand Get Up And Use Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get Up And Use Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.