Tell Her TonightI only watched her walk, but she saw it
I only heard her talk, but she saw it
I only touched her lips but she saw it
I only kissed her lips, but she saw it
Gonna have to tell her tonight [x4]
She only flicked her eyes, but I saw it
She only swung her hair, but I saw it
She only shook her hips, but I saw it
She only licked her lips, but I saw it
Gonna have to tell her tonight [x4]

Hey, I'll have to tell her, you tell her tonight, yeah
I'll have to tell her, tell her tonight, yeah
I'll have to tell her, to tell her tonight, yeah
I'll have to tell her, to tell her tonight

I only held her hand, but she saw it
I only watched her walk, but she saw it
I only touched her neck but she saw it
I only kissed her lips, but she saw it
Gonna have to tell her tonight [x4]

Hey, I'll have to tell her, you tell her tonight, yeah
Hey, I'll have to tell her, you tell her tonight, yeah
You have to tell her, you tell her tonight, oh yeahCaptcha
Widget
Liedje Franz Ferdinand Tell Her Tonight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tell Her Tonightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Franz Ferdinand Tell Her Tonight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tell Her Tonight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.