Ulysses


Well I sit here
Sentimental footsteps
And then a voice said hi, so,
So What ya got,
What you got this time?
Come on let's get high
Come on 'lex oh
What you got next oh,
Walking 25 miles oh,
Well I'm Bored
I'm Bored
C'mon lets get high

C'mon Lets get high
C'mon lets get high
High

Well I found a new way
I found a new way
C'mon don't amuse me
I don't need your sympathy

LA LA LA LA LA
Ulysses
I found a new way
Well I found a new way baby

My Ulysses
My Ulysses
Now, what you want now boy?
So sinister
So sinister
But last night was wild
What's the matter there?
Feeling kinda anxious?
That hot blood grow cold

Yeah everyone,
Everybody knows it
Yeah everyone,
Everybody knows it
Everybody knows aah

LA LA LA LA LA
Ulysses
I found a new way
Well
I found a new way baby x2

No, no
Then suddenly you know
You're never going home

You're never x6
You're never going home
You're not Ulysses
Baby
No, la la la la,
You're not Ulysses
Baby
No, la la la laCaptcha
Widget
Liedje Franz Ferdinand Ulysses is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ulyssesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Franz Ferdinand Ulysses downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ulysses in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.