In My Defence


In my defence, what is there to say?
All the mistakes we've made must be faced today
It's not easy now, knowing where to start
While the world we love tears itself apart

I'm just a singer with a song
How can I try to right the wrong?
For just a singer with a melody
I'm caught in between, with a fading dream

In my defence, what is there to say?
We destroy the love, it's our way
We never listen enough, never face the truth
Then like a passing song, love is here
And then it's gone

I'm just a singer with a song
How can I try to right the wrong?
For just a singer with a melody
I'm caught in between, with a fading dream

I'm just a singer with a song
How can I try to right the wrong?
For just a singer with a melody
I'm caught in between, with a fading dream
Caught in between, with a fading dream
Caught in between, with a fading dream

Oh what on Earth, Oh what on Earth
How do I try
Do we live or die?
Oh help me God
Please help me!Captcha
Liedje Freddie Mercury In My Defence is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In My Defencemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freddie Mercury In My Defence downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In My Defence in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.