Bei Dir


Refrain:
Bei dir
Kann ich zaubern, kann ich fliegen
Lass ich alles stehn und liegen
Und verlier mich in die Tiefen der Magie

Ich hab richtig viel erlebt
Mir ist so viel schon passiert
Und es war nicht immer schn
Ich hab viel verkehrt gemacht
Ich hab so viel nachgedacht
Darum kann ich dich verstehen

Lass es einfach mal geschehenCaptcha
Liedje Freiheit Mnchener Bei Dir is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bei Dirmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freiheit Mnchener Bei Dir downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bei Dir in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.