Move Over


You say that it's over baby, Lord,
You say that it's over now,
But still you hang around me, come on,
Won't you move over

You know that I need a man, honey Lord,
You know that I need a man,
But when I ask you to you just tell me
That maybe you can

Please dontcha do it to me babe, no!
Please dontcha do it to me baby,
Either take this love I offer
Or honey let me be

I ain't quite a ready for walking, no no no no,
I ain't quite a ready for walking,
And whatcha gonna do with your life,
Life all just dangling ?

Oh yeah, make up your mind, honey,
You're playing with me, hey hey hey,
Make up your mind, darling,
You're playing with me, come on now!
Now either be my loving man,
I said-a let me honey, let me be, yeah!

You say that it's over, baby, no,
You say that it's over now,
But still you hang around me, come on
Won't you move over

You know that I need a man, honey, I told you so
You know that I need a man,
But when I ask you to you just tell me
That maybe you can

Hey! Please dontcha do it to me, babe, no!
Please dontcha do it to me baby,
Either take this love I offer,
Honey let me be

I said won't you, won't you let me be ?
Honey, you're teasing me
Yeah, you're playing with my heart, dear,
I believe you're toying with my affections, honey

I can't take it no more baby,
And furthermore, I don't intend to
I'm just tired of hanging from the end of a string, honey,
You expect me to fight like a goddamned mule
Wah, wah, wah, wah, honeyCaptcha
Widget
Liedje FULL TILT BOOGIE BAND Move Over is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Move Overmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje FULL TILT BOOGIE BAND Move Over downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Move Over in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.