Songtekst van Fun Lovin' Criminals: Bombin' The L

Bombin' The L


Bombin' the L (12x)
Lord, I can't change (2x)
I usta more ya yo than Phizer Pharmaceuticals
paid my way through college, and still had residuals
Moved more wait than arnold on steriods
shot more punks than rocks in asteroids
caught more heat than Aruba in August
Never spilled the beans when the cops finally caught us
All my liquid assets are flowing like a stream
and my fingers are faster than Yngwie Malmstein

Everybody round me making money
I see everybody round me making money
Why can't I?
Lord, I can't change (4x)
I get my macaroni salad from Dean and Deluca
and I top my red death with the white Zambuca
stick up kid yeah, without no errors
I'm smashing twelve hundreds on
sucker rhyme sayers
Like Hendrix I freak you, like Tito I treat you
Bombin' Tha "L" i see you
You freak, you coochie frito ! There's something about a train!
Lord, I can't change (8x)
Bombin' the L (14x)
Lord, I can't change (11x)







Captcha
Liedje Fun Lovin' Criminals Bombin' The L is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bombin' The Lmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fun Lovin' Criminals Bombin' The L downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bombin' The L in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.