I - I - I


How long you been waiting around?
How long you been swallowing yourself back down?
With your feet planted on the ground,
You get high to the anguish of falling down
You know that there's nothing beyond a doubt
Over and upward you're billowing out
Out here, it's a long way down
And you've only got one chance, just one time to come around!
I get carried away on a wave
You know that the cosmos cycles around
To the rhythm that your heart pounds
With youre feet coming through the ground,
You fall high to the frenzy of getting down!
I get carried away on a wave
Headlong between ecstasy
And an empty cup of tea
Bottoming out endlessly
Spitting possibility,
You're carrying away
A wave! A wave! A wave!Captcha
Liedje Gandharvas I - I - I is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I - I - Imits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gandharvas I - I - I downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I - I - I in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.